KONFERANSLAR

IV. TÜRK DÜNYASININ BAŞATLARI KONFERANSI

TÜRK DÜNYASI DESTAN GELENEĞİ VE MANAS DESTANI

Kutadgu Bilig’den adımız, Türk Dünyasına hizmet muradımız. KutBilim Araştırma, Kültür ve Dayanışma Derneği ve Dicle Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümünün değerli hocaları girişimi ile Türk Dünyasının Başatları Konferanslar Serimizin  dördüncüsü karşınızdayız. Prof. Dr. Naciye YILDIZ bilgemizin eşsiz anlatımıyla ve Öğr. Gör. Abdulmukaddes KUTLU hocamızın moderatörlüğünde  “Türk Dünyası Destan Geleneği ve Manas Destanı” konulu konferansımız gerçekleşti.

III. TÜRK DÜNYASININ BAŞATLARI KONFERANSI

TÜRK MİTOLOLOJİSİNDE ANAERKİL DÖNEM

Kutadgu Bilig’den adımız, Türk Dünyasına hizmet muradımız.Kutbilim Araştırma, Kültür ve Dayanışma Derneği ve Dicle Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümünün değerli hocaları girişimi ile Türk Dünyasının Başatları Konferanslar Serimizin  üçüncüsüyle karşınızdayız. Prof. Dr. Özkul Çobanoğlu bilgemizin eşsiz anlatımıyla ve Öğr. Gör. Abdulmukaddes KUTLU hocamızın moderatörlüğünde  “Türk Mitololojisinde Anaerkil Dönem” konulu konferansımız gerçekleşti.

II. TÜRK DÜNYASININ BAŞATLARI KONFERANSI

TÜRKÜN BENGÜ YAZITLARI

Kutbilim Araştırma, Kültür ve Dayanışma Derneği ve Kutbilim Sosyal Bilimler ve Sanat Dergisinin “Türk Dünyasının Başatları Konferansı” serisinde  Prof. Dr. Erhan AYDIN hocamızın eşsiz anlatımıyla ve Öğr. Gör. Abdulmukaddes KUTLU hocamızın moderatörlüğünde Türkün Bengü Yazıtları ele alındı.

I. TÜRK DÜNYASININ BAŞATLARI KONFERANSI

CENGİZ AYTMATOV

Kutbilim Araştırma, Kültür ve Dayanışma Derneği ve Kutbilim Sosyal Bilimler ve Sanat Dergisinin “Türk Dünyasının Başatları Konferansı” serisinde  Prof. Dr. Oran SÖYLEMEZ hocamızın eşsiz anlatımıyla ve Öğr. Gör. Abdulmukaddes KUTLU hocamızın moderatörlüğünde Cengiz AYTMATOV’un edebi şahsiyeti ve eserleri konuşuldu.