Anasayfa


Dernek Başkanı

Dr. Kıyal K. ABDİRAİM


IV. TÜRK DÜNYASININ BAŞATLARI KONFERANSI

TÜRK DÜNYASI DESTAN GELENEĞİ VE MANAS DESTANI

Kutadgu Bilig’den adımız, Türk Dünyasına hizmet muradımız. KutBilim Araştırma, Kültür ve Dayanışma Derneği ve Dicle Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümünün değerli hocaları girişimi ile Türk Dünyasının Başatları Konferanslar Serimizin  dördüncüsü karşınızdayız. Prof. Dr. Naciye YILDIZ bilgemizin eşsiz anlatımıyla ve Öğr. Gör. Abdulmukaddes KUTLU hocamızın moderatörlüğünde  “Türk Dünyası Destan Geleneği ve Manas Destanı” konulu konferansımız gerçekleşti.